VÁŠ KOŠÍK

Reklamace

Obecné informace

V zájmu dosažení maximální spokojenosti zákazníka prodáváme pouze prověřené zboží, o jehož kvalitě a spolehlivosti jsme s ohledem na cenu plně přesvědčeni. Všechny hudební nástroje navíc před odesláním pečlivě kontrolujeme. Pokud se přesto vyskytne závada, postupujte podle následujících informace, aby mohla být reklamace v co nejkratší možné době vyřešena k vaší spokojenosti.

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Pokud kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, doporučujeme bez zbytečného odkladu informovat prodejce e-mailem (uvádějte: jméno, číslo objednávky a popis poškození). Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu.

Závada při prvním použití výrobku

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající rychlé řešení reklamace výměnou za nový, bezvadný kus při splnění následujících bodů:

 • zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující
 • zboží je skladem (jinak není výměna možná)

Reklamace v záruční době

 • Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil.
 • Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.
 • Kupující musí koupi zboží prokázat (např. objednávkou, nebo nákupním dokladem).
 • Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.
 • Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající písemně (e-mailem), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 • Prodejce o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů.
 • Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží a informovat kupujícího o vyřízení reklamace e-mailem nebo telefonicky.
 • V případě, že je reklamace uznána jako oprávěná, hradí prodávající náklady na dopravu zboží k reklamaci.

Postup při reklamaci

Kupující osobně či přepravní službou a na své náklady dopraví reklamované zboží včetně doložení jeho koupě a s popisem závad na níže uvedenou adresu:

VIVA MUSICA – hudební nástroje
Budějovická 1612, 390 02 Tábor
tel.: 724 241 946

Při zasílání přepravní službou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nelze přijmout. O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován e-mailem.